Skauti – rytíři moderní doby

Když se zakladatel skautingu Robert Baden – Powell rozhodoval koho zvolí za patrona svého nového hnutí vybral rytíře sv. Jiří. Správný skaut by měl mít stejné ctnosti jako středověký rytíř. Tohle ví každé malé vlče, ale až nedávno se mi podařilo objevit znění rytířského zákona.

svatky

Rytířský zákon zněl:

  • Buď vždy připravený, oblečený ve zbroji, kterou smíš odložit jenom na noc, když odpočíváš!
  • Ať děláš cokoliv, snaž se přitom získat uznání a zachovat svou čest!
  • Ochraňuj chudé a slabé!
  • Pomáhej těm, kteří se sami nemohou bránit!
  • Nedělej nic, co by jiného mohlo urazit!
  • Buď připravený k boji za ochranu svojí země!
  • Pracuj pro čest, ne pro zisk!
  • Nikdy neporuš žádný slib!
  • Braň svým životem čest své země!
  • Než v hanbě žít, raději čestně zemřít!

O rytířském zákoníku kodexu píše lord Baden Powell v knize Scauting for boys:

„Za dávných časů byli rytíři opravdovými skauty a jejich pravidla chování se hodně podobají našemu zákonu. Rytíři považovali svou čest za nejvyšší hodnotu. Nedopouštěli se nečestných činů jako jsou např. lež či krádež. Raději by zemřeli, než aby se tak provinili.Byli vždy připraveni bojovat a položit život za svého krále i vlastní čest.

Každý rytíř měl malou družinu, ve které byl panoš a několik ozbrojených mužů, tak jako má náš rádce družinu složenou z podrádce a několika chlapců. Rytířova družina stála při svém pánovi v dobrém a zlém a řídila se stejnými pravidly jako on. Byli věrni Bohu, králi a své zemi. Chovali se zvlášť zdvořile ke všem ženám, dětem, i slabým lidem, každému pomáhali. Rozdávali jídlo a peníze těm, kteří to potřebovali, a proto šetřili, aby na to měli.

Učili se zacházet se zbraněmi, aby mohli bránit svou zemi a víru před nepřáteli. Pečovali o své tělo, aby bylo silné a zdravé a aby byli schopni plnit tyto úkoly.

Vy skauti nemůžete dělat nic lepšího, než následovat příkladu rytířů. Ti plnili ještě jeden úkol – museli vykonat každý den dobrý skutek. A to je i dnes naše mravní povinnost…“

Inspirován časopisem Bobří stopou – podzim 1996 sepsal Učeň

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *