Poslední poselství

Nedávno jste si mohli přečíst příhodu z dětství bratra zakladatele http://plamen.skauting.cz/?p=1124 . Dnes jsem pro vás našel něco z jeho posledních dní.

8. ledna 1941 zemřel Lord Baden Powell, světový náčelník skautů, ve věku 84 let. Těsně před smrtí napsal své poslední poselství skautům celého světa.

Lord a Lady Baden Powell
Lord a Lady Baden Powell

Moji drazí,

toto je můj poslední vzkaz pro vás. Nezapomeňte na něj, přemýšlejte o něm. Můj život byl velmi šťastný a přál bych si, aby život každého z vás byl takový. Štěstí však nespočívá v bohatství ani v úspěších na osobní dráze. První krok, který vede ku štěstí je povinnost být zdravým a silným člověkem. I když jste ještě chlapci, musíte se snažit být takovými, abyste se mohli stát užitečnými a radovati se se ze život, až vyrostete v muže.

V přírodě uvidíte, jak bohatě obdařil Bůh tento svět věcmi krásnými a obdivuhodnými pro vaše potěšení. Buďte spokojeni s tím, co máte a hleďte, aby to bylo k užitku. Dívejte se vždy na světlou stránku věcí, nikoliv na stinnou.

Pravé štěstí najdete však tehdy, až se naučíte přinášet štěstí druhým. Hleďte, abyste opustili tento svět, když jste jej učinili o trochu lepším, než jakým jste jej nalezl, a až přijde vaše poslední hodina, budete moci odejít šťastni, vědouce, že jste při nejmenším nepromarnili svůj život, ale žili jste, jak jste uměli nejlépe.

Buďte tedy vždy připraveni žít radostně a rovněž tak umírat. Pamatujte vždy na svůj skautský slib – i tehdy, až přestanete být chlapci. K tomu vám pomáhej Bůh.

Váš přítel

Baden – Powell of Gilwell

Myslím si, že některé z těchto myšlenek jsou pro nás stále aktuální i více než 70 let po jeho smrti. Přesně podle jeho slov snažme se být šťastní a radujme se i ze sebemenší maličkosti. Pracujme na sobě ať už v oddíle nebo i mimo něj a dívejme se na svět kolem nás optimisticky. Žijme podle našich skautských  slibů. Stojí to zato. Buďme prospěšní svému okolí. I když by to měli být jen maličkosti, úsměv na tváři někoho jiného, drobnost, za kterou si vybarvíme políčko v našich modrých životech…

Podle časopisu slovenského skautingu Skaut 1990/ 8 -9 přepsal Učeň

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *