O chlapeckých letech

Narazil jsem na pěkný úryvek z knížky Jaroslava Foglara Z Bobří hráze. Některé věci jsou dnes už trošku úsměvné, ale na spoustě z nich je něco i dnes.

Dříve než začnu, žádám děvčata, aby tento článek nepřeskakovala, protože se týká i jich. Píšu o věku, ve kterém mají i hodně společných zájmů s chlapci. Jak se dívá většina z vás na chlapecká léta? Nesete je netrpělivě, jako nutné zlo? Říkáte si: „Každý si k nám může všechno dovolit,  musíme chodit do školy, o každou korunu abychom u rodičů žebrali nesmíme zůstat déle venku, urážejí nás všelijakými zákazy a tresty! Už abychom měli chlapecká léta za sebou!“ Většina dospělých lidí se na chlapce dívá jako na stádo, které je možné udržet na uzdě jen křikem a pohlavky. Říkají a myslí si: „Na ulici vrážejí do lidí, křičí, dělají si ze všech blázny, kdepak je policajt?“ Jsou Ihostejní k tužbám a zájmům chlapců a děvčat, chovají se k nim povýšeně nemilosrdné. Dospělým se nic nemůže stát, jestliže chlapcům nevyhoví, překazí-li jejich plány, ukřivdí-li jim. Žádný úřad a žádné noviny se nezastanou čtrnáctiletých chlapců, kterým provede dospělý člověk nějakou špatnost, hrubost. A přece je chlapectví nejkrásnější a nejkouzelnější dobou vašeho života. Je to údolí barevných vidin a třpytných snů, upředených z velkých plánů. V té době již nejste dětmi, ale nejste ještě ani muži. V jednom americkém filmu řekla jistá herečka o chlapcích, že mají v sobě něco, co věkem ztrácejí“. Těmito slovy se jí podařilo vyjádřit to, co mnozí lidé cítili, ale nedovedli to formulovat. V té kouzelné, krátké době vašeho života by se k vám měli chovat dospělí co nejohleduplněji, co nejlépe, nejochotněji a nejpřátelštěji. Neboť podle toho, jak se k vám lidé chovají a jaký příklad vám dávají, takoví občané z vás většinou vyrostou. Ale všechno nezávisí jen na dospělých. Mnoho záleží též na vás na vaší dobré vůli a na pevném předsevzetí stát se dokonalými, vzornými, duševně krásnými. Nejen proto, aby z vás byli vzorní dospělí občané, ale i proto, abyste lépe, kouzelněji prožili těch několik vzácných let, kdy vám život dovoluje být chlapci. Snad někdo z vás namítne, jakou krásu v tom může nalézat ten, kdo takovým vzorným chlapeckým životem žije. Ale kdo se snažil žít jako Luděk nebo Roy z Hochů od Bobří řeky nebo životem Mirka Dušína a jeho kamarádů Rychlých šípů, kdo ulovil bílého bobříka ušlechtilosti, ten ví, jaký slastný pocit dává vědomí, že žije životem chlapce-rytíře. A kdo tento pocit nezažil, nechť to jen zkusí, najde-li v sobě dost síly. Jsou věci, které nelze slovy dost dobře vylíčit. A tato je jedna z nich. Často jsem přemýšlel o nějakém přesnějším obrazu vzorného chlapce o stupnici nebo měřítku, kterými by se dala jeho kvalita změřit a odstupňovat. Vytyčil jsem mnoho požadavků a dokonce jsem si je ohodnotil body podle jejich důležitosti. Některé můžeš splnit silou své vůle, jiné jen tehdy, jestliže tě příroda obdařila jistými předpoklady. Zde je moje tabulka: Jak si představuji vzorného chlapce (nebo děvče)

 1. Je čestný, přímý, poctivý. Nedokáže ošidit, obelstít, uškodit……3 body
 2.  Chová se ukázněně. Je slušný, nemluví hrubě ani sprostě ……….2 body
 3.  Nekouří a neholduje alkoholu ………………………………………………3 body
 4. Je vždy čistý, upravený, nepěstuje přehnaně poslední módu či takzvanou frajeřinu………………………………………………………………………………..2 body
 5. Neuráží se hned pro každé slůvko, je snášenlivý, nehádá se, nemá s nikým žádné spory. Nepěstuje klepy……………………………………………………………2 body
 6. Je hrdý na svůj chlapecký věk, netouží ani trochu po tom, aby se podobal svým chováním, zjevem a zájmy dospělým lidem …………………………….2 body
 7. Není sobec, který vše nejlepší chce jen pro sebe. Dovede být obětavý, společnou práci koná poctivě, nevyčítá ostatním, že pracují méně………………2 body
 8. Má dobrý školní prospěch (průměr známek aspoň 3) ………………….2 body
 9. Není rozmazlený, zchoulostivělý, náročný. Dovede si ve všem sám poradit. Je rázný, ale není drzý ……………………………………………………………………………..2 body
 10. Je veselý, má smysl pro humor. Nikdy však nedělá žerty a vtipy, které by někoho urazily, mrzely nebo poškodily ……………………………………………………1 bod
 11.  Zajímá se o četbu, hudbu, divadlo, film, není však knihomol…………2 body
 12.  Je tělesně dokonalý. Pružný, rychlý, mrštný, obratný. Pravidelně cvičí a sportuje. Dovede plavat, nebojí se vody. Je otužilý ……………………………………2 body

Zhodnoť podle těchto požadavků sám sebe. Získáš-li méně bodů než 14, jsi podprůměrný a měl by ses co nejrychleji snažit o své zlepšení. Získáš-li 14 – 20 bodů, jsi průměrný. Dosáhneš-li více jak 20 bodů jsi dokonalý.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *