Nezapomínejme na děvčata!

Rok 2015 byl rokem českého dívčího skautingu. Skautky oslavovaly sté výročí. Děvčata, tento díl Střípků z naší historie je věnován hlavně vám, tedy opožděně přeji mnoho energie do činnosti, krásné zážitky a pokračujte ve skautské stopě, kterou tu v Břeclavi skautky otiskly již za první republiky! A nezapomínejte vše dokumentovat 🙂

Zleva: Bibiana Miklíková, Jarka Vrbová (nejstarší vnučka starosty J. Nováka) ve skautském kroji skautů DTJ, Břeclav, 1937

Vedle poměrně dobře zachycené historie břeclavských skautů, tu dochované záznamy o činnosti skautek značně chybí. Bohužel, dívčí skauting není reprezentován žádnou silnou osobností, nedochovala se kronika, nevzpomínají se pamětnice. Ale jisté je, že v Břeclavi přeci jen dívčí oddíl byl. Proto dívky v našem seriálu nesmíme opomenout.

První zmínka pochází z poloviny dvacátých let. V časopise Skaut – Junák (číslo 10 z roku 1925) je otištěn článek „Ze života junaček“. Píše v něm župní zpravodajka sestra Marie Januštíková o mladé vůdkyni junaček z Břeclavi, která svým energetickým vedením dovede své svěřenkyně na čelní místo. A to i vedle tak vzorného oddílu chlapeckého. Oddíl skautek teprve vzniká, poněvadž ještě nebyl registrovaný v roce 1925.

Dívčí oddíl zřejmě nebyl stabilní a potýkal se s existenčními problémy. Zajímavou zmínkou v chlapecké kronice je ta, že kolem roku 1934 se ustanovuje oddíl nový. Vede jej sestra Špaténková. Oddíl tábořil v letech 1934 a 1935 s II. oddílem skautů, avšak odděleně.

Raritou je také skautská činovnice Marie Pištěková v již zmíněném II. oddíle břeclavských skautů. Pro skauting se nadchla na táboře v Lidečku roku 1933 a díky neshodám s vedoucí dívčího oddílu byla registrovaná v chlapeckém oddíle jako vedoucí vlčat. Sestra Pištěková skutečně brzy přilnula k celému oddílu skautů a pracovala pro něj s láskou a obětavostí. Jí předně náleží založení hudebního oddílového kroužku. Platné služby prokázala i v táborové kuchyni. Byla jakousi oddílovou maminkou. V roce 1937 však odešla na Valašsko.

Marie Pištěková, skautská činnovnice II. oddílu, Břeclav, 30. léta
Marie Pištěková, z II. oddílu junáků skautů RČS odchází v lednu roku 1937.

Z roku 1935 pochází další střípek – pozvánka na přátelský večírek při příležitosti 20 let dívčího skautingu.

Pozvánka na večírek, dívčí skauting, Břeclav, 1935

Jak již víme, kromě svazových skautek v Břeclavi působili i skauti a skautky DTJ (dělnické tělovýchovné jednoty).  Toto uskupení bylo spojeno s levicovou politickou stranou sociální demokracie a se jménem prvního břeclavského starosty Josefa Nováka. Oddíl vedl Bohdan Šturma – Dorek, kterého za druhé světové války umučili nacisti. Díky paní Jiřině Lustigové roz. Wimmerové mám k dispozici zajímavé materiály (hlavně pak fotografie) týkající se skautek DTJ – viz úvodní foto.

Tak, a to je všechno. Pokud se nějakému čtenáři či čtenářce bude zdát, že toho je jaksi málo, tak mu/ji mohu slíbit dívčí poválečný skauting, který má daleko silnější pozici a je spojený s další skautskou legendou Marií Adamcovou – Maru.

Káně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *