O nás

Jsme chlapecký skautský oddíl z Břeclavi s padesátiletou tradicí (více viz Historie oddílu). Náplní naší činnosti jsou schůzky, které  se odehrávají v klubovně na Šilingrově ulici, různé výpravy, každé dva měsíce to vyjde na nějakou vícedenní, a samozřejmě letní tábor. V současnosti máme něco kolem 70 členů, kteří jsou rozdělení do družin. Máme tři šestky vlčat a tři samostatně fungující družiny skautů.

Organizace:
Junák – český skaut, středisko Svatopluk Břeclav, z. s.

ev. číslo: 624.01
IČ: 45 65 91 33
bankovní účet pro elektronickou platbu: 2100209388/2010

O organizaci:
Junák – český skaut, z. s.  je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek ve smyslu občanského zákoníku, jehož členem se může stát každý člověk, který souhlasí s posláním, principy a výchovnou metodou skautského hnutí.

S více než 50 tisíci členkami a členy je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice. Zároveň je členem světových organizací, které sdružují na 40 miliónů
skautek a skautů ve více než 200 zemích a teritoriích světa. Český skauting vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly zcela
pracovat (v ilegalitě či pod záštitou jiných organizací) a vždy se znovu obnovil.
Posláním Junáka je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B.
Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni
plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.
Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří chtějí zažívat dobrodružství a zároveň se neustále rozvíjet. V oddíle dítě najde kamarády, dostatek přirozeného
pohybu a pobytu v přírodě, naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu. Zvykne si přijímat zodpovědnost za sebe i druhé, získá praktické dovednosti, které se budou v životě
hodit. Zažije mnohá nezapomenutelná dobrodružství– mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti.
Skautky a skauti se dělí do čtyř věkových kategorií tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupuk dětem a mladým lidem různého věku.
Jsou to:
Benjamínci (věk 5–7 let)
Světlušky a vlčata (věk 7–10 let)
Skauti a skautky (věk 11–15 let)
Rangers a roveři (věk 15–24 let)
Jednotlivé oddíly se od sebe liší. V některých program probíhá společně pro chlapce a děvčata, jinde fungují dívčí a chlapecké oddíly samostatně, i tak ovšem v blízké spolupráci.
Základní principy skautingu jsou vyjádřeny ve skautském slibu, zákonu a heslu.

Skautský slib
„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
> sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
> plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
> duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.“
Skaut může ukončit slib dodatkem:
„K tomu mi pomáhej Bůh.“

Skautský zákon
1. Skaut je pravdomluvný
2. Skaut je věrný a oddaný
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého
skauta
5. Skaut je zdvořilý
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
8. Skaut je veselé mysli
9. Skaut je hospodárný
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích

Skautské heslo: Buď připraven!

Více informací o skautingu naleznete zde.

2 komentáře u „O nás

 1. Milí Plameňáci z Břeclavi,
  objevili jsme Váš vzkaz v zavařovací láhvi v sobotu 25. 10. ve znojemských Karolininých sadech. Vaše zpráva nás velmi potěšila. Jsme členové spolku táborníků s názvem Krátký potlesk. O prázdninách pořádáme tábor pro děti a přes rok pořádáme hry pro sebe, táborové vedoucí. Doufám, že se Vám v našem krásném městě Znojmě líbilo a že jste si svoji akci užili jako my tu naši.
  Za celý kolektiv, s pozdravem
  Stein

  1. Děkujeme a jsme rádi, že jsme vás vzkazem potěšili. Ve Znojmě jsme si to užili a většina oddílu si to tam bude užívat ještě do středy. Přejeme vám mnoho úspěchů jak s pořádáním akcí pro vás vedoucí, tak v organizaci táborů pro děti.
   Vzkaz jsme psali tři – dva kluci Plameňáci a já, která s nimi občas jezdím na akce a na tábory.
   Ema

Napsat komentář: Ema Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *