Návštěva na oddílovce 11.4.2014

Každé skautské středisko vysílá na Valný sněm Junáka své delegáty. Za naše středisko to byl Bohouš, který nám nejen o sněmu přišel popovídat na jednu dubnovou oddílovku. Celou akci měli na starosti rádcové, kteří si na něj přichystali zákeřné otázky a taky vše natáčeli a rozhovor přepsali, aby si ho každý mohl přečíst na stránkách.

DSCN7482

Jak funguje středisko a co má na starosti?

„Středisko má střediskovou radu, která se schází podle potřeby a řeší například finance, účast členů střediska na různých akcích, správu klubovny a další. Dále také středisko sdružuje tři oddíly a to: dívčí oddíl V trávě, chlapecký oddíl Plamen a oddíl Old skautů.“

Jakou funkci zastáváš ve středisku?

„Jak možná víte nebo nevíte, zastávám funkci zástupce vůdce střediska.“

Na jaké velké akci jsi byl 28. – 30. března?

„V tomto termínu jsem byl na valném sněmu junáka, konaném jednou za tři roky, letos v Litomyšli. Sjedou se na něm zástupci všech skautských středisek, letos se jich sjelo asi 400, a diskutují a jednají
o nových a závažných věcech skautské organizace.“

Jaké byli hlavní témata tohoto sněmu?

„Letošní hlavní a důležitá témata jsou: změna názvu organizace, vystoupení dívek z WAGGGS (mezinárodní dívčí organizace sdružující skautky) a jiné.“

Jaký je tedy nový název Junáka?

„Nový název musí být proto, že je v platnosti nový Občanský zákoník a taky proto, že starý název byl dlouhý a lidé na úřadech si často mysleli, že Junák a Skaut jsou každé jiná organizace. Celý nový název Junáka je tedy Junák – Český skaut z. s. (zapsaný spolek).“

Jaký byl první bod sobotního rána na sněmu?

„Popravdě nevím, ale rozcvička to nebyla. Slavil tam narozeniny Číča (náčelník Junáka) a tak jsme mu zazpívali písničku.“

Jaké nové důležité stanovy se tam projednávaly?

„Stanovy samotné jsou důležité. Mezi ty co stojí za zmínku je, jestli členem střediskové rady může být ten, kdo má méně než osmnáct let, nebo kdyby se středisko zadlužilo, tak jestli jeho dluh bude splácet krajská rada.“

Jaký byl problém s WAGGGS?

„Organizace WAGGGS má jiné poslání než WOSM (mezinárodní chlapecká organizace sdružující skauty). Má například za úkol pomáhat dívkám v rozvojových zemích vzdělávat se. Nakonec se ale rozhodlo, že dívky budou součástí obou organizací, WAGGGS i WOSM.“

 Kteří zajímaví hosté se zúčastnili sněmu?

„Stojí za zmínku hejtman Pardubického kraje, který zavzpomínal na doby, kdy byl vlčetem a ministr školství Marcel Chládek. Dále tři poslanci, kteří založili v poslanecké sněmovně skautský oddíl a navrhli panu ministru Chládkovi, aby k nim do oddílu vstoupil.“

Co vám popřál starosta Litomyšle?

„Pan starosta nám spíš poděkoval, než popřál za naplnění všech místních restauračních zařízení.“

Jaký byl nejčastěji podávaný návrh?

„Představte si, že máte tři sta lidí a každý vám chce říct svůj názor. Ale protože jste slušní, tak každému dáte možnost. Když bude každý mluvit pět minut a než se vystřídá tři sta lidí tak to chvíli zabere. Proto byl jako nejčastější návrh ukončení diskuse.“

Jaká byla nejdůležitější diskuse na sněmu?

„Každá byla důležitá, ale jedna nejdůležitější byla vstup holek do WOSMu.“

Jaký máš celkový dojem ze sněmu?

„Můj celkový dojem je velmi silný, perfektní a těžko přenositelný.“

 

Za celý náš oddíl děkuji Bohoušovi, že si na nás udělal chvíli čas a něco nám řekl o organizaci střediska a o tom, jak bylo na Valném sněmu Junáka.

Vačky, Klikouš, Hup

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *