Letní bonusový střípek II.

Pohled do srdce skautského tábora u Tulešic.
Pohled do srdce skautského tábora u Tulešic.

Letní měsíce jsou vždy spojené s tábory. Přináším vám dobové články z časopisu Skaut Junák o úrovni táborů břeclavského 2. oddílu.

Káně

Z TÁBORA 
Jel jsem na návštěvu tábora Břeclavských u Jindř. Hradce. Vyjel jsem z lesní houštiny — přede mnou širé pole, sluncem zalité, na okraji zatknutá skautská vlajka, a na poli velké hemžení do hnědá opálených, potem práce se lesknoucích těl skautů, horlivě sklízejících
polní úrodu sousedu hospodáři. Spatřili mne, vzkřikli, běží ke mně. A když mne pozdravili, uvítali, levici potřásli, na pokyn vůdcův vracejí se ke své polní práci. To bylo mé první setkání s táborem břeclavských skautů „skaut je prospěšný a pomáhá jiným‘ A když po práci za zvuků pochodpvé písně vrátili se do tábora, ožilo joto lesní zátiší nevídaným ruchem. Mládež sesedla se do kroužku s kytarami a mandolínami a improvisovali mi koncert národních písni. To bylo písni! Staré, prastaré i novější, žertovné a rozmarné i zádumčivé a elegické nesly se v milé a svěží harmonii pod modrou klenbou nebes, uzavřenou zeleným jevištěm lesní přírody. To byli zpěváci! Srdce se zalilo hřejivým teplem pod milým kouzlem naši národní písně, té písničky nejkrásnějši na celém širém světě! Kéž by všichni naši skauti ocenili krásu tohoto našeho národního pokladu, jemuž na každém Jamboree se obdivuje celý svět! Kéž by každý náš československý tábor ožil našimi národními písněmi tak, jako tábor břeclavských, vzorně vedený o. zpravodajem Frant. Kňourkem. A připomenu-li ještě, že se to odehrávalo v úpravném a spořádaném táboře, kde bylo pamatováno na každou maličkost, aby celek byl účelný a praktický a hezký, pak opravdu můžeme blahopřáti břeclavským skautům, že mají takového vůdce, a bratru „Šedému Havranu“, že má takové skauty.
Jindřich Šimánek , župní zpravodaj, 1935

LESNÍK PÍŠE O SKAUTECH A SKAUTINGU

Nejlepší propagace činem!
Tulešice, 13. srpna 1937.

V mém revíru tábořili v měsíci červenci břeclavští skauti 2. oddílu, vedeni p. odb. učitelem Lad. Poláš­kem. Přinesli do našeho kraje tolik krásného, že pokládám za svoji povinnost, zmíniti se o tom, co se nám zde na nich líbilo. Přijelo k nám 35 chlapců, aby se osvěžili v našich lesích a aby uká­zali zdejšímu lidu, jak vychovává skauting. Podařilo se jim to znamenitě a první skautský tábor v tomto kraji splnil propagační poslání mírou neobyčejnou. Výstavnost tábora byla jedinečná, kázeň vzorná a chlapci tak dobří, že získali v celém kraji pro skauting nejlepší sympatie. Z daleka chodili venkovští lidé, aby poznali jejich táborový život, jejich ušlechtilé zá­bavy při táborových ohních a velkou cenu skautské výchovy, jako nejdokonalejší složky pro brannost naší mládeže. Byli jsme všichni nadšeni. Že existuje u nás něco, co tak důkladně připravuje mládež pro těžký boj životní i pro obranu našeho státu. Mnoho nás bylo, kterým zaslzely oči, když odjížděli do svých domovů a odváželi s sebou všechno veselí, spoustu krásných písní a dokonalé bratrství. Již dnes přichá­zejí ke mně lidé s dotazy, zda příští rok opět přijedou skauti a zda by jejich děti mohli tábořit s nimi. Můžete býti velice spokojeni, že máte tak vzorný oddíl, jako je břeclavský a chci věřiti, že oddílů takových jest mnoho. Zůstávám nadále příznivcem skautingu a pozdravuji všechny dobré skauty.

V úctě
Slezák Vlad., revírník,

Tulešice u Mor. Krumlova.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *