Je skauting víc než kroužek? II.

Přinášíme vám další díl naší ankety. Pokud byste se k této otázce chtěli taky vyjádřit z vašeho pohledu, tak neváhejte a odpověď mi napište na mail nebo komentářů.

201105061249_skauting-pro-zivot

 

Bohouš, zástupce vůdce střediska Svatopluk Břeclav

Skauting není víc nebo míň než kroužek, skauting totiž není kroužek, skauting je cesta a myšlenka. To, co v rámci skautingu dělají jiní pro nás a nebo my děláme pro sebe a pro děti (a co se možná jako „kroužek“ může navenek tvářit) nám jen tuto cestu postupně odkrývá a my  překvapením poznáváme, že ta cesta je široká, že za každou další zatáčkou nabízí nové možnosti a výzvy a že i když po ní kráčíme třeba i delší čas, nenabízí konec ale jen další a další malé cíle, které skauta motivují k dalším a dalším krokům vpřed.

Ale aby té poezie nebylo moc, chci po přečtení prvních reakcí na anketu vyzdvihnout z mnoha pozitiv skautingu dva aspekty, nejdříve jeho schopnost vhodnou a nenásilnou formou představit dětem systém dobře nastavených pravidel a norem, podle kterého se mohou „ve svém okolí, ve vztazích i v sobě samém orientovat“ (Číča) a dále to, jak pozitivně skauting působí na sociální oblast výchovy dětí (zmínila paní Musilová), rozhodně lépe než sítě, které jsou nazývány sociálními :-).

Jeňa, vůdce roverského kmene Rozbřesk

Skauting nelze srovnávat s běžnými kroužky, které zpravidla intenzivně rozvíjí úzké spektrum dovedností, zatímco skauting se snaží rozvíjet člověka jako celek. Učí jej jak vycházet s ostatními, jak porozumět sám sobě, jak si umět poradit v přírodě i v nástrahách moderního světa. Skauting je prostředí, kde se člověk neustále učí. Neučí se však pro výkonnost, nebo aby byl překonal své soupeře. Učí se pro sebe a taky proto, aby byl užitečný pro své okolí. Ve skautu se člověk učí v každém věku. Jako dítě si osvojuje dovednosti, učí se od starších kamarádů, později pak získává zkušenosti s vedením lidí, organizací apod. Obojí tolik důležité pro život v dnešní společnosti. V porovnáním s běžnými kroužky zde nejsou vztahy učitel-žák jako ve škole nebo trenér-svěřenec jako ve sportu. Skauting je o vzájemnosti.  Skauting dělají lidé ve volném čase, protože chtějí. Na druhou stranu je dobře, když se členové oddílu věnují i dalším koníčkům a činnostem. Mohou tak obohatit ostatní členy družiny nebo oddílu v činnosti, v níž vynikají. To pomáhá dotvářet pestrost skautské činnosti. Skauting je o přátelství. Skauting vychovává zodpovědné lidi, na které se lze spolehnout. Skaut už mi toho hodně dal a stále dává. Sám jsem byl několikrát překvapen, kdy se mi hodila některá z dovedností, které jsem si osvojil právě ve skautu (při studiu, v práci, …). Možná proto je skaut jediná činnost, které jsem zůstal věrný od svého dětství, kdy jsem skautovat začal, až dosud, zatímco ostatní „kroužky“ dříve či později pominuly.

Učeň, vůdce oddílu Plamen

Tak konečně přišla i řada na mě a vidím, že není úplně jednoduché všechny své pocity a myšlenky převést na obrazovku. Skauting je podle mě geniální kvůli tomu, že nerozděluje čas na skautský a neskautský. Skauty jsme pořád. Podle našich skautských slibů, žijeme celý život. Další fascinující věci je pro mě to, že tím že dělám něco pro ostatní se vlastně učím sám. To že vedu skautský oddíl je pro mě ve výsledku jedině přínosem. Vedle radosti z dobře odvedené smysluplné práce, která mě baví a radosti z dobře fungujícího společenství si osvojuji ještě spoustu kompetencí do další života: umění vést tým, plánování, cílevědomost a cesta za cíly, zodpovědnost, schopnost diskutovat a stát si za svým názorem popřípadě přejímat ty nové, umění řešit krizové situace, nestydět se za dítě v sobě, atd. Pajda v jednom rozhovoru říkal, že oddílový život má tři nové impulzy. Když přijdete jako nováček, když začněte rádcovat a když oddíl začnete vést. Já jsem momentálně ve třetí fázi a jsem za to strašně rád. Tohle je pohled ze strany vůdce oddílu a stejně by si ho mohl udělat každý od nováčka až po Starostu Junáka a každému bude skautování něco dávat. A ještě ke všemu je metoda, kterou toho skauting dosahuje ohromně přitažlivá a romantická. Za družinový systém a výchovu v přírodě by bratři zakladatelé zasluhovali Nobelovu cenu.  Howgh

Káně, moje pravá i levá ruka při vedení oddílu

Skauting se nedá „srovnávat“ s ostatními kroužky, protože to kroužek není. (Je to něco jako hrušky a jablka.) Je to životní filozofie, kterou většina pochopí až v dospívání. Skauting by měl vychovávat jedince ve všech směrech, kdyžto kroužek se zaměřuje jen na určitou část. Také skautský oddíl je velké společenství kamarádů, kteří si sami pro sebe vytvářejí program. V kroužku je skupinka hochů, kteří se většinou sotva znají a vede je vedoucí, který za to pobírají plat. Těch rozdílů je plno. Na závěr bych do volil uvést úryvek z knihy Čas skautů O. Janka o odstrašujícím přístupu některého rodiče ke skautingu: Tatínek jedné holčičky, která mohla být skautkou, ale nebyla, podle průzkumu společnosti Median, pravil: …Když bude chodit na tenis, bude z ní jednou dobrá teniska. A víš jaký prachy se v tomhle sportu točej? Když bude dobrá – tak bude zajištěná na celej život. A co z ní bude, když bude chodit do skauta?…

Hup, rádce družiny Mloků

Jestli je skauting víc jak kroužek? Samozřejmě že ano! I když dalo by se o tom polemizovat, jelikož někteří skauti odporují smyslu skautingu. Možná se mýlím a skutečnost, že někdo přesto že je skaut, se vůbec jako skaut nechová, vůbec nemění to, že skauting je víc než kroužek. Takže to co jsem pravě napsal bylo zbytečné :D. Každopádně skauting je mnohem víc než kroužek. Myslím že se to ani nedá srovnávat. Přesto si nějaké to srovnání neodpustím. Do kroužku nebo volnočasové aktivity, přijdeš jsi tam určitý čas, vykonáš jistou činnost, která jistým způsobem rozvine tvé schopnosti a dovednosti, ale tento způsob je jednostranně zaměřený, odejdeš, a to že na ten kroužek chodíš nikdo nepozná dokud mu to neřekneš nebo neprojevíš zručnost v oboru v kterém tě ten kroužek rozvíjí. Uvedl by jsem příklad ale to by bylo ještě na dýl :D. Na rozdíl od toho do skautu jednou přijdeš a pokud tě osloví nikdy neodejdeš, sice možná vystoupíš z oddílu ale nepřestaneš být skautem, tím se dostávám k tomu že skautem si i za branami klubovny a narozdíl od kroužku je poznat že jsi skautem, tedy pokud je skaut pro tebe životní styl a ty se tím stylem řídíš a uznáváš ho, a to pro mnohé je, pro mě jistě. velice rozsáhle na tebe působí v mnoha oborech a to nejen v tom, že se naučíš poznávat stromy nebo vázat uzly, zjistil jsem že skauting mě naučil mnohém víc, i věci o kterých by jsem neřekl že mě dokáže naučit a to například dívat se kolem sebe, naučil mě mluvit teda umět poskládat srozumitelně proslovy, naučil mě přemýšlet nad věcmi, vážit si jich, spolupracovat, chovat se správně a mnohé další ale to by jsem tu seděl ještě hodně dlouho. Aby jsem to shrnul skauting učí člověka obrovskému množství věcí, velice rozsáhle na něj působí, tedy je i životním stylem a pomáhá člověku ve vývoji, je mu oporou, naučí tě poznat sebe sama a dívat se na svět pod správným úhlem. Je to neodmyslitelná součást života mnoha lidí a konkrétně já by jsem bez něj nemohl existovat je to pro mě místo kde se cítím že tam mám být že tam patřím a skauting patří do mě, je to místo kde se mám skvěle líp než kde jinde a jsem tam šťastný.

 

 

1 komentář u „Je skauting víc než kroužek? II.

  1. Smekám před Hupovým otevřeným vyznáním! Myslím, že to, že vy, rádcové a rádkyně, vidíte smysl ve skautingu a jste navíc schopni ho šířit mezi ostatní je vůbec to nejdůležitější.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *