Archiv pro rubriku: Seriál

Smutné loučení aneb Konec skautingu v Břeclavi

Karel Majer, zástupce vůdce II. oddílu Břeclav a autor článku o konci skautingu v Břeclavi

Karel Majer, zástupce vůdce II. oddílu Břeclav a autor článku o konci skautingu v Břeclavi

Tento poslední červnový díl uzavře letošní seriál Střípky z naší historie – první republika, a to velice smutným tématem. Ovšem taková tečka v historii první republiky a prvorepublikového skautingu opravdu byla. O této ráně se dovídáme z časopisu Skaut Junák. Je přelom září a října roku 1938:

Pokračování textu Smutné loučení aneb Konec skautingu v Břeclavi

Nezapomínejme na děvčata!

Rok 2015 byl rokem českého dívčího skautingu. Skautky oslavovaly sté výročí. Děvčata, tento díl Střípků z naší historie je věnován hlavně vám, tedy opožděně přeji mnoho energie do činnosti, krásné zážitky a pokračujte ve skautské stopě, kterou tu v Břeclavi skautky otiskly již za první republiky! A nezapomínejte vše dokumentovat 🙂

Zleva: Bibiana Miklíková, Jarka Vrbová (nejstarší vnučka starosty J. Nováka) ve skautském kroji skautů DTJ, Břeclav, 1937

Pokračování textu Nezapomínejme na děvčata!