A Kňourka je konec

fr-knourek-potr-foto-kronika-ii-oddilu

V sobotu 12. listopadu byli někteří z nás účastníky netradičního skautského dění v Břeclavi. Celé břeclavské středisko Svatopluk si připomínalo 80 let od úmrtí významného skauta z dob první republiky Františka Kňourka – bratra Šedého Havrana. 

Krátká reportáž ze Soboty Františka Kňourka

V 11 hodin na hřbitově v Charvátské Nové Vsi proběhla pietní akce, při které jsme odhalili nový Kňourkův pomník. Tohoto aktu se zúčastnili skauti břeclavští i mimobřeclavští, veřejnost, zástupci města Břeclavi a základní školy kapitán Nálepky, poslanec Jiří Petrů i přímí pamětníci, kteří na pana řídícího učitele ještě vzpomínají. Vzácným hostem byla i Mirka Herníková s rodinou – vnučka Františka Kňourka. Mezi jednotlivými proslovy zazněly i nejznámější skautské písně v podání hudebníků z Charvátské Nové Vsi.

sfk_04

Po té se dění přesunulo do kluboven našeho břeclavského střediska. Ty byly pro veřejnost otevřeny, skautky a skauti z obou oddílů si připravili prezentaci o naší činnosti a také se ve vlčácké klubovně promítal dokument s názvem O bratru Kňourkovi aneb Skaut má holá kolena.

Závěrečná část proběhla v Dělnickém domě, kde členové roverského kmene Rozbřesk odehráli obnovenou premiéru Kňourkovy divadelní hry Do tábora. Ta se jim povedla a sklidila velký a zasloužilý potlesk. Poté proběhla afterparty v klubovně, kde jsme za odměnu dostali dort Harlekýn a jiné laskominy.

sfk_23

Pár vět organizátora a hlavního Kňourkologa

Rád bych všem ještě jednou poděkoval. Byl to velký kus práce, kterou jsme všichni odvedli a přineslo to své plody v podobě velkého úspěchu. Když se podíváme do uplynulých deseti let, nepamatuji, že by se něco podobného pro veřejnost událo. Jsem rád, že oddíly i středisko jsou na dobré úrovni a že to umíme i ukázat skautské i neskautské veřejnosti. Před dvěma roky ve své absolventské vůdcovské práce jsem si stanovil tři cíle: připomenout osobnost Františka Kňourka, vytvořit zajímavou činnost pro roverský kmen a propagovat činnost a historii břeclavského skautingu v očích Junáka i veřejnosti. S klidným svědomím mohu konstatovat, že se všechny cíle naplnily.

Projekt  Kňourek je tedy u konce. Ale nabízejí se další. Jako například Hrdinové války, se kterým ještě před Vánocemi začneme, ve své badatelské historické činnosti budu pokračovat s tématem Marie Adamcové, členky Svojsíkova oddílu. V roce 2018 bychom rádi vydali publikaci o Plamenu, která oslaví 50 let existence oddílu a já jsem velmi potěšen, že část jeho historie jsem mohl tvořit. Touto historickou prací pomalu připravuji podklady pro rok 2021, ano už je to za 5 let, kdy oslavíme 100 let skautingu v Břeclavi. No, čeká nás toho ještě mnoho…

dscn6267

Káně

1 komentář u „A Kňourka je konec

 1. Ahoj, ke Kňourkovi ještě prosím pár vět ode mě.

  Předně chci poděkovat všem Plameňákům, kteří se na Kňourkovi podíleli, přeji všem hercům úspěch jejich divadla. Přemýšlíte o repríze? Třeba v rámci Vánočního koncertu?

  Využili jsme odkazu Františka Kňourka k uspořádání akce určené i pro neskautskou veřejnost a to je dobře, protože propagace naší činnosti a práce vás všech před veřejností je to, čemu bychom se na středisku měli věnovat. Opravdu je totiž určitě více než deset let, co jsme něco takového uspořádali a to je opravdu dlouhá doba. Budeme to chtít do budoucna změnit?

  Káněti gratuluji k dovršení více než dvouletého snažení, jistě z toho má radost.

  Nechtěl bych, aby byl Kňourkovi konec. Obnovili jsme jeho památku a měli by jsme se o ni přiměřeně starat. O tom se ale budu dál bavit s vašimi vůdci.

  Těším se na další podobně úspěšnou akci, jakou byla Sobota Františka Kňourka!

  Váš vedoucí střediska
  Bohouš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *